Chính sách vận chuyển lắp đặt thuê màn hình LED 

  • Trong thành phố Hà Nội:

Miễn phí giao hàng với các đơn bán và cho thuê màn hình LED.

Thời gian giao hàng trực tiếp trong ngày .

  • Trên địa bàn các tỉnh:

Chúng tôi sẽ vận chuyển đơn hàng đến đúng địa điểm mà khách hàng yêu cầu ( sẽ tính thêm phụ phí nếu đơn hàng là thuê).

Thời gian lắp đặt sẽ thống nhất kể từ khi kí hợp đồng 

 

Rate this page