Tag Archives: cho thuê ánh sáng sự kiện

CHO THUÊ ÁNH SÁNG

CHO THUÊ ÁNH SÁNG  Cho thuê ánh sáng. Để có thể tổ chức, một sự kiện hoàng tránh, bên cạnh một kịch bản cụ thể, thì các thiết bị âm thanh ánh sáng, dàn dựng sân khấu, đóng vai trò rất quan trọng. Đóng góp vào thành công của sự kiện, Quảng bá thương thiệu […]

0783 616 222